Neumocitos del Cunqueiro

Casos resueltos (jornadas pasadas) 18 casos resueltos (169 puntos)

Casos válidos enviados 1 casos validados (0 puntos)

Casos validados publicados 4 casos publicados (40 puntos)

Bonus extra por resolución 18 casos 20 puntos

Puntuación total 229 puntos